Các hình thức đấu thầu

Các hình thức đấu thầu quá trình tuyển chọn nhà thầu phù hợp nhất cho một dự án, đưa ra yêu cầu và các tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể và nhà thầu sẽ đưa ra giá cả và dịch vụ.

Đấu thầu là một quá trình cực kỳ quan trọng trong việc tìm kiếm nhà thầu để thực hiện bất kỳ dự án nào. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho chính phủ hoặc các tổ chức cung cấp khác, thông qua quá trình đối đầu và lựa chọn nhà thầu. Có nhiều loại hình đấu thầu khác nhau, mỗi loại có đặc điểm riêng, được áp dụng tùy chọn vào đối tượng và quy mô dự án. Trong bài viết này, chúng tôi cùng tìm hiểu về các hình thức đấu thầu.

Nhưng trước khi hết ta sẽ tìm hiểu, đấu thầu là gì?

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để thực hiện một dự án bằng cách yêu cầu các nhà thầu (cá nhân hoặc tổ chức) cung cấp báo giá hoặc đấu giá với các tiêu chí cụ thể như giá cả, chất lượng, kinh nghiệm , thời gian hoàn thành dự án. Các biểu thức đấu thầu thường được sử dụng trong các công cụ xây dựng, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, phần mềm, vv để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả cho quá trình mua sắm của các tổ chức hay cơ quan nhà nước. Qua đó, các nhà thầu có cơ hội cạnh tranh và giúp tổ chức đấu thầu thau lựa chọn nhà thầu tốt nhất về mặt giá cả và chất lượng để thực hiện dự án hoặc cung cấp hàng hóa hóa/dịch vụ.

Vậy có bất kỳ hình thức đấu thầu nào?

các hình thức đấu thầu

Các hình thức đấu thầu bao gồm:

1. Đấu thầu rộng rãi.

Đây là hình thức đấu thầu phổ biến nhất. Đối tượng của đấu thầu này là tất cả các nhà thầu có khả năng và quan tâm đến dự án cần thực hiện. Thông thường, doanh nghiệp sẽ phát hành thông báo đấu thầu trên các trang mạng, tạp chí, báo chí hoặc Cổng thông tin đấu thầu quốc gia để thu hút sự quan tâm của các nhà thau. Sau đó, các nhà thau sẽ tắm hồ sơ để thể hiện kinh nghiệm của họ và ưu điểm cạnh tranh, để được lựa chọn làm đơn vị thực hiện dự án.

2. Đấu thầu hạn chế.

Đối tượng của hợp đồng thầu sẽ được liệt kê bởi nhà thầu và thông báo cho chính phủ hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ. Trong lĩnh vực hợp đồng thầu có giới hạn chế độ, chỉ những nhà thầu mới được lựa chọn có thể phụ tùng hồ sơ tham gia đấu thầu.

Là hình thức đấu thầu chỉ có một số nhà thầu nhất định tham gia đấu thầu, ít nhất là 3 nhà thầu được áp dụng trong trường hợp nhất: Gói thau có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Ví dụ như các gói thầu về chế tạo vũ khí quân sự, gói thầu vận động vũ khí quân dụng, nghiên cứu khoa học.

3.Chỉ định thau.

Là hình thức mà bên mời thầu sẽ chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu để thương thảo đồng đồng .

các hình thức đấu thầuCó thể bạn quan tâm : Design hồ sơ năng lực

4. Chào hàng cạnh tranh.

Việc mở thau để tìm kiếm bồn rửa viền tranh chỉ áp dụng với các gói thau có giá trị nằm trong giới hạn quy định bởi chính phủ và thuộc một trong những trường hợp hợp sau:

⦁ Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông thường và đơn giản

⦁ Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, có sẵn trên thị trường với các đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và đồng về chất lượng.

⦁ Gói thầu xây dựng trình đơn đơn giản đã có sẵn bản thiết kế thi công được phê duyệt.

Phương thức mở thau chỉ có thể được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

⦁ Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt.

⦁ Dự toán được phê duyệt theo quy định.

⦁ Đã được đảm bảo về mặt tài chính chính để thực hiện gói thầu theo tiến độ yêu cầu.

5. Mua sắm trực tiếp tiếp.

Mua sắm trực tuyến có thể được thực hiện trong trường hợp hợp một gói thau mua sắm hàng hóa tương tự thuộc cùng một dự án, mua sắm dự phòng hoặc đề xuất mua sắm khác với điều kiện sau:

⦁ Nhà thầu đã giành chiến thắng trong đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu có thời hạn và đã ký hợp đồng để thực hiện gói thầu.

⦁ Gói thầu này có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% nên gói thầu đã ký hợp đồng trước đó.

⦁ Đơn giá của các phần thuộc gói thầu mua sắm trực tiếp không thể vượt qua đơn giá của các phần tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã được ký đồng đồng trước đó.

⦁ Thời hạn từ khi ký hợp đồng gói thầu mua sắm trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tuyến không quá 12 tháng.

Trong trường hợp nhà thầu thau thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp của mình thì mua sắm trực tiếp có thể được thực hiện bởi các nhà thầu khác nếu nhà thầu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá cả theo hồ sơ mời thầu và kết quả dược lựa chọn nhà thầu trước đó.

6. Tự động thực hiện.

Phương thức đấu thầu tự động thực hiện là phương thức mà bên mời thầu tự thiết kế và phát triển quy trình đấu thầu thầu riêng không cần sự hỗ trợ của một đơn vị tư vấn đấu thầu nào. Khi sử dụng phương pháp này, bên mời thầu sẽ tự động lập hồ sơ mời thầu, chủ trì thực hiện đấu thầu đồng, tiếp tục nhận và đánh giá giá nhà thầu, và thuốc chọn nhà thầu thắng thầu.

Phương pháp đấu thầu tự động thực hiện thường được sử dụng trong các dự án xây dựng nhỏ và có tính chất đơn giản, vì những dự án lớn và phức tạp hơn cần có sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn đấu thầu để đảm bảo tính toán minh bạch và công bằng trong quá trình đấu thầu.

7. Lựa chọn nhà thau, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Áp dụng cho những gói thầu, những dự án có điều kiện đặc thù, đặc biệt là không thể lựa chọn các hình thức khác mà phải được Thủ tướng, Chính phủ phê duyệt. Một số điều kiện được áp dụng trong các trường hợp này như: các gói thầu vận chuyển hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ trong trường hợp hợp hàng ngay, thuê địa điểm chương trình mang tính nghệ thuật cao,…

8. Tham gia thực hiện cộng đồng

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để thực hiện bất kỳ dự án hoặc công việc nào. Tham gia thực hiện cộng đồng có thể được áp dụng trong đấu thầu, tức là các doanh nghiệp hoặc tổ chức tham gia đấu thầu phải đáp ứng một số yêu cầu về việc hợp tác với các địa phương, nhân dân và cộng đồng để thu được lợi ích chung cho mọi người.

Các yêu cầu này có thể bao gồm việc tạo ra các công việc mới cho địa phương, giảm thiểu tác động đến môi trường, đảm bảo an toàn cho người lao động và cộng đồng xung quanh, và đóng góp cho các dự án phát triển dự án kinh tế xã hội của địa phương.

Việc tham gia thực hiện cộng đồng trong đấu thầu không chỉ giúp các doanh nghiệp và tổ chức đạt được mục tiêu của mình mà còn đóng góp lời khuyên cho việc phát triển bền vững địa phương và xã hội nói chung như: xóa đói giảm nghèo, ….

tham gia đấu thầu

Trên đây là những thông tin bạn có thể tìm hiểu về các hình thức đấu thầu, nếu còn thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi.

Xem thêm các dịch vụ thiết kế tại: https://designbold.com/agency/

Leave Comments

0343.06.7777
0343.06.7777