Hồ sơ đấu thầu gồm những gì?

 Đấu thầu là một trong những hoạt động vô cùng phổ biến trong xã hội kinh tế phát triển hiện đại. Vậy, hồ sơ đấu thầu gồm những gì nhằm phù hợp và hợp lý?

Đấu thầu là một hình thức lựa chọn nhà thầu một cách cạnh tranh công bằng, kết quả tốt nhất giúp nền kinh tế ngày càng phát triển đạt hiệu quả chất lượng. Hồ sơ đấu thầu là không thể thiếu khi tham gia đấu thầu. Bộ hồ sơ đấu thầu gồm những gì là câu hỏi được nhiều người quan tâm nhằm đảm bảo ước mơ chạm gần gòi thầu mình mong muốn.

Các loại sản phẩm gói thầu

Các loại hình gói thầu

Xem thêm : Quy trình đấu thầu các công ty cần nắm

Cách làm hồ sơ đấu thầu chuẩn, trước tiên bạn cần nắm được các loại hình sản phẩm đấu thầu. Bởi, mỗi loại hình gói thầu khác nhau sẽ có các form mẫu hồ sơ đấu thầu khác nhau. Dưới đây là các loại hình gói thầu điển hình, thường thấy nhiều trong thực tế:

⦁ Thứ nhất là các gói thầu xây lắp. Gói thầu xây lắp không có định nghĩa rõ ràng nhưng có thể hiểu là gói thầu để thực hiện những công việc trong quá trình xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, hạng mục công trình theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

⦁ Thứ hai, gói thầu mua sắm hàng hóa. Được hiểu là mua sắm các máy móc, thiệt bị, nguyên nhiên liệu, vật liệu, vật tư, thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế, phụ tùng, hàng tiêu dùng.

⦁ Thứ ba, Gói thầu dịch vụ tư vấn bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch,… được định nghĩa tại khoản 8, Điều 4, luật Đấu thầu 2013.

⦁ Thứ tư, gói thầu dịch vụ phi tư vấn bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo… theo khoản 9 điều này.

⦁ Thứ năm, gói thầu dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo quy định tại khoản 1, Điều 3, Nghị định 63/2018/ ND – CP về hình thức đầu tư đối tác công tư.

Các gói thầu đã nắm rõ trong tay, vậy hồ sơ đấu thầu gồm những gì?

Chi tiết mẫu hồ sơ đấu thầu của một số loại thầu hay gặp

Mẫu hồ sơ đấu thầu cần chuẩn bị

Hồ sơ đấu thầu gồm những gì? Như đã nói, mỗi một gói thầu sẽ có 1 mẫu hồ sơ đấu thầu khác nhau. Dưới đây là chi tiết của một bộ hồ sơ các gói thầu cơ bản:

1. Gói thầu xây lắp

Bộ hồ sơ chuẩn bị theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT, bao gồm:

⦁ Đơn dự thầu (theo mẫu in)

⦁ Thỏa thuận liên danh (trường hợp nhà thầu liên danh)

⦁ Bảo đảm dự thầu (đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng/ngân hàng)

⦁ Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm nhà thầu

⦁ Đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu, giá, bảng biểu, phương án kỹ thuật thay thế

⦁ Các tài liệu khác theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, bảng dữ liệu đấu thầu.

2. Gói thầu mua sắm hàng hóa

Bộ hồ sơ được quy định tại Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT, các tài liệu cần có đảm bảo đầy đủ tương tự gói thầu xây lắp.

3. Gói thầu về dịch vụ tư vấn

Hồ sơ đấu thầu gồm những gì? Theo Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT bao gồm 2 loại hồ sơ là hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính.

– Hồ sơ đề xuất kỹ thuật bao gồm các giấy tờ:

+ Đơn dự thầu (theo mẫu in)

+ Các tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

+ Các đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu

+ Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền hợp pháp và hợp lệ)

+ Văn bản thỏa thuận liên danh (trường hợp nhà thầu liên danh)

+ Văn bản về Cơ cấu, tổ chức của nhà thầu.

+ Giải pháp và phương pháp luận tổng quan để thực hiện dịch vụ tư vấn do nhà thầu đề xuất

+ Danh sách và kèm theo lý lịch các chuyên gia tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn trong gói thầu này;

+ Văn bản xác định tiến độ thực hiện công việc và các tài liệu khác theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, Bảng dữ liệu đấu thầu.

– Hồ sơ đề xuất tài chính bao gồm các giấy tờ sau:

+ Đơn dự thầu (theo mẫu in)

+ Văn bản tổng hợp chi phí thực hiện gói thầu và thủ lao tư vấn cũng như các chi phí khác cho chuyên gia

+ Nội dung bảng phân tích về các loại chi phí thù lao cho chuyên gia

4. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn

Gói thầu dịch vụ phi tư vấn
Xem thêm: Dịch vụ thiết kế hố sơ năng lực

Cách làm hồ sơ đấu thầu chuyên nghiệp chính là phải chú ý lựa chọn đúng các mẫu hồ sơ đấu thầu phù hợp. Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hồ sơ đấu thầu gồm những gì?

Căn cứ Mục 12 Chương I Phần thứ nhất Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT, hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn chuẩn bị tương tự gói thầu xây lắp.

5. Gói thầu dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Căn cứ theo Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT, hồ sơ dự thầu bao gồm 2 loại hồ sơ là hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính. Trong đó:

⦁ Hồ sơ đề xuất kỹ thuật bao gồm các giấy tờ sau:

+ Hồ sơ tài chính, pháp lý, chứng minh năng lực, kinh nghiệm và tư cách hợp lệ của nhà thầu

+ Đơn dự thầu (theo mẫu in)

+ Giấy ủy quyền (nếu có trong trường hợp được ủy quyền theo đúng quy định, hợp lệ, hợp pháp)

+ Thỏa thuận liên danh (trong trường hợp có sự thay đổi liên danh)

+ Bảo đảm dự thầu và đề xuất kỹ thuật

⦁ Hồ sơ đề xuất tài chính bao gồm:

+ Đơn dự thầu (mẫu in)

+ Đề xuất về tài chính đối với gói thầu và bảng biểu thông tin hồ sơ dự thầu

Như vậy, với mỗi loại gói thầu khác nhau, sẽ có một form mẫu hồ sơ đấu thầu khác nhau. Trên đây là toàn bộ giải đáp về câu hỏi hồ sơ đấu thầu gồm những gì bạn cần nắm vững nhằm đảm bảo thực hiện đúng, đủ một cách hợp lệ và hiệu quả. xem thêm các dịch vụ thiết kế tại : https://designbold.com/agency/

Leave Comments

0343.06.7777
0343.06.7777